Om förråden

Bild tagen i en korridor med flera dörrar till förråd.

Om våra minilager och förråd

Novcon Minilager ligger på Väla Norra, Ekvändan 6. Hit är det enkelt att köra för att lämna eller hämta era tillhörigheter i våra förråd.

Förråden är alltid torra och du kan välja mellan varmförråd och kallförråd. Vi har flera olika storlek på förråden och alla med en takhöjd på hela tre meter. Är du osäker på vilken storlek du behöver på förrådet?

Säker magasinering

Det är väldigt viktigt att dina ägodelar är säkra hos oss. Hos Novcon Minilager finns det automatiska inbrottslarm, brandlarm, videoövervakning och alla förråd har sitt unika cylinderlås samt inpasseringsbricka.